Privatlivs politik for Boardplace

Om indsamling, brug og beskyttelse af dine personlige data på Boardplace

Når du besøger Boardplace.com, indsamler vi automatisk oplysninger ind om dit besøg. Med andre ord, overvåger vi, hvilke sider du klikker på, om du har besøgt denne hjemmeside før, samt hvilken hjemmeside eller søgemaskine, du kom fra. De oplysninger, vi indsamler fra dit besøg, kan ikke på nogen måde bruges til at identificere dig personligt. Vi bruger disse oplysninger til at overvåge generelle tendenser i online brugeradfærd. I det følgende kan du læse om, hvordan vi indsamler oplysninger fra dit besøg på vores hjemmesider, hvorfor vi gør det, og hvordan dine data er beskyttet.

Automatisk indsamlede data

Når du besøger Boardplace.com, indsamler vi automatisk data om dit besøg. Dette omfatter:

  • IP-adresse
  • Dit operativsystem samt din browser type og version
  • Din skærm opløsning og antal farver brugt af din pc
  • Om din pc understøtter JavaScript og Flash
  • Sprog, land og zone/by
  • Den side, du har indtastet først
  • Om du har besøgt denne hjemmeside før
  • Varigheden af dit besøg
  • Hvilken hjemmeside eller søgemaskine du kom fra
  • Nøgleord du har indtastet i søgemaskinen
  • Hvilke web-sider, du besøger

Disse data indsamles ved hjælp af cookies, de såkaldte "web beacons" og logfiler. De fleste hjemmesider indsamler denne type oplysninger om deres brugere, så det er almindelig praksis.

Hvorfor indsamler vi data om dit besøg?

Vi bruger ikke-personlige oplysninger fra cookies, web-beacons og logfiler for at lære, hvordan du og andre besøgende bruger vores websites. Vi overvåger hvilke sider brugere finder mere eller mindre nyttige. Dette hjælper os til at videreudvikle og forbedre vores websites og tilpasse dem til vores brugeres behov. Vi bruger data indsamlet om brugeradfærd og tendenser både internt og offentligt til markedsføringsformål, f.eks. tendens-rapporter baseret på tallene fra statistikken over besøgende. Sådanne data indsamles for alle, eller større grupper af besøgende. De indeholder ikke nogen oplysninger, der kan identificere dig personligt. Hvis du er registreret som bruger af Boardplace.com er cookies også til Prefill log-in felterne.

Om de data, du indtaster, når du registrerer og bestiller et abonnement

Når du registrerer dig og bestiller et abonnement til Boardplace.com, indtaster du dit navn, e-mail-adresse og andre personlige oplysninger. Denne type data bliver brugt til at sikre, at vores system forbinder dig med dit abonnement. Derudover bruger vi din e-mail-adresse til at sende dig information og opdateringer om brugen af Boardplace systemet. Dit navn, e-mail-adresse og personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Hvordan er mine personlige data beskyttet?

De personlige data, vi indsamler opbevares i et sikkert miljø og behandles fortroligt. Adgangen til disse oplysninger er begrænset til udvalgte Boardplace medarbejdere og leverandører. Vi gør vores bedste for at sikre dine data på den bedst mulige måde, men vi kan ikke garantere sikkerheden for oplysninger, der overføres via internettet. Når data overføres via internettet, er der en vis risiko for, at andre kan få adgang til dem ulovligt. Med andre ord er sikkerheden på din dataoverførsel dit eget ansvar. Dine data videregives ikke til nogen tredjepart uden din tilladelse, medmindre lovgivende myndigheder kræver, at de skal udleveres.

Indhold, der ikke er beskyttet

Det indhold, du deler med eksterne parter fra Boardplace og som stilles til rådighed af dig (tekst, billeder, dokumenter, links, etc.) og er ikke omfattet af denne fortrolighedspolitik. Som bruger er du ansvarlig for det indhold, du deler. Vi kan beslutte at fjerne indhold som deles af dig på din forespørgsel, men vi fastholder vores ret til ikke at fjerne allerede delt indhold.

Abonnementsvilkår og betingelser Boardplace

1.ACCEPT AF ABONNEMENTSVILKÅR OG BETINGELSER

1.1 Disse abonnementsvilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") accepteres ved at afkrydse "Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår" i abonnements form eller ved at brug af programmet eller tjenester, og anvendelse mellem Boardplace A / S, 39267292, Grønningen 23, 1270 København K, Danmark ("Boardplace") og kunden ("kunden"). Hvis kunden er en juridisk person, er disse vilkår og betingelser accepteret på vegne af Kunden. Dette er en virksomhed kun til erhvervsservice, og der er ingen planer om at oprette en kontrakt med enhver forbruger, hvis du er en forbruger, og ønsker at bruge Applikationen derefter, skal du først kontakte os på info@boardplace.com

1.2 Revisionsfirmaer, advokatfirmaer, administrationsselskaber og lignende kan også acceptere disse betingelser og vilkår på vegne af Kunden. For eksempel i forhold til nye abonnementer, og dermed repræsenterer de, at de har den nødvendige autoritet til at gøre det, og at Kunden er blevet behørigt informeret om disse vilkår og betingelser før accept.

2. ABONNMENTSPERIODE OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft efter placering af ordren og fortsætter med at være i kraft, indtil den opsiges i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

2.2 Den første faktureringsperiode løber fra ordredato til den sidste dag i den pågældende kalendermåned. Efter dette, foregår faktureringen månedsvis forud, medmindre andet er fastsat i særskilt aftale eller vilkår for det specifikke produkt. Faktura bliver tilsendt på den e-mail som angives ved registrering. Fakturaer er også tilgængelige på dashboard efter login.

2.3 Efter placering af ordre, har nye kunder ret til at annullere ordren gratis inden for en frist på 14 dage.

3. DÆKNINGSOMRÅDE OG BRUG AF ABONNEMENT

3.1 I overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, tildeles kunden en ikke-eksklusiv, begrænset ret til at bruge Boardplace systemet og udvalgte ekstra moduler (samlet "Applikationen"), som stilles til rådighed online som software som er en service til de formål, der er beskrevet af Applikationen. Kunden erhverver ikke Applikationen eller kopier eller dele og er ikke tildelt en licens til at anvende Applikationen på anden måde end som en software service.

3.2 Kundens abonnement berettiger kunden til at bruge applikationen med det antal af brugere, mængde af data, ekstra moduler mv specificeret for enhver produktgruppe. Hvis kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil der ved brug af eventuelle yderligere brugere, data eller moduler af kunden eller ved enhver accept fra Boardplace af enhver ønsket stigning af brugere, data eller moduler, automatisk ske en opgradering af abonnementet, og Kunden accepterer at betale den deraf følgende stigning i abonnementet på de nuværende satser for sådanne brugere, data og moduler.

3.3 Selve programmet eller Boardplace's hjemmeside indeholder en liste over abonnements typer og udvalgte ekstra moduler. Nogle funktioner, tjenester og yderligere moduler kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, som skal accepteres i tillæg til disse vilkår og betingelser før brug.

3.4 Kun kunden og dens interessenter har ret til at bruge programmet, og anvendelsen må ikke anvendes til eller på vegne af andre parter eller til databehandling eller levering af tjenesteydelser for andre parter end Kunden. Kunden accepterer at være fuldt ansvarlig og også ansvarlig for eventuelle tredjeparter, der er givet adgang til programmet ved at Kunden eller brugerens log ind detaljer.

3.5 Bortset fra som beskrevet i 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet eller give adgang til Applikationen, hvad enten helt eller delvis til tredjemand.

3.6 Kunden skal sikre, at applikationen ikke bruges på en måde, som afspejler negativt på navn, omdømme og / eller goodwill i forhold til Boardplace eller i strid med gældende lovgivning eller regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelserne er netto straks ved fakturadato.

4.2 Hvis abonnementet ikke betales ved forfald, vil påmindelse 1 blive sendt 7 dage efter fakturaens forfaldsdato uden et rykkergebyr. Hvis abonnementet forbliver ubetalt, vil påmindelse 2 blive sendt 10 dage senere, og et påmindelsesgebyr på 100 kr vil blive opkrævet. Hvis betalingen ikke er modtaget inden for 7 dage efter påmindelse 2, vil adgangen til Application blive blokeret. Adgang til applikationen vil blive frigivet efter modtagelse af betaling, medmindre Boardplace allerede har annulleret abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes med e-mail til den e-mailadresse, som kunden har angivet og denne anses som afleveret når sendt af Boardplace.

4.4 Den pris, satser og abonnementstyper er gældende fra tid til anden og findes på Boardplace hjemmeside og kan ændres ved udgangen af hvert kvartal med en måneds varsel. Alle priser er eksklusive moms, som skal anvendes til den gældende sats.

4.5 Det indtastede kreditkort vil blive anvendt til at trække abonnementsbetaling. Et kreditkort kan fjernes, men vil resultere i inaktivering af abonnement ved udløb af abonnementsperiode. Et nyt kreditkort kan og skal tilføjes ved udløb af eksisterende gennem tilsendt link via e-mail før udløb af abonnementsperiode.

5. AFSLUTNING

5.1 Ved at bruge Applikationen, kan Kunden opsige abonnementet, reducere de tjenester der abonneres på og fjerne yderligere moduler hver med virkning fra den sidste dag i den aktuelle kalendermåned (medmindre andet er angivet i beskrivelsen eller vilkår og betingelser for den specifikke tjeneste eller modul).

5.2 Boardplace er berettiget til at opsige abonnementet ved udløbet af en kalendermåned ved at give mere end 6 måneders varsel eller umiddelbart efter skriftlig varsel, hvis Kunden begår en væsentlig misligholdelse af disse vilkår og betingelser eller bliver insolvent, eller har en modtager eller en administrator udpeget til at varetage sine aktiver.

6. KUNDEDATA

6.1 Som mellem parterne, skal Kunden eje og have rettigheder til enhver og alle data, det gives til Boardplace eller Applikationen. Applikationen tillader Kunden at eksportere optegnelser og data fra applikationen og Kunden accepterer at eksportere enhver og alle data, før opsigelse af abonnementet. Hvor abonnementet udløber eller opsiges af Kunden, skal Boardplace bruge rimelige kommercielle bestræbelser på at tillade kunden at bruge funktionen eksport i en periode på 10 dage efter opsigelsen.

6.2 Boardplace forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter ophør af abonnementet, uanset årsagen til opsigelsen, og Boardplace er ikke forpligtet til at opbevare enhver kundes data efter dette tidspunkt.

6.3 Boardplace har ret til at opbevare Kundens data efter afslutning i anonymiseret form til statistiske og analytiske formål.

6.4 Boardplace kan videregive kundedata til tredjemand og offentlige myndigheder, hvor en sådan udlevering i Boardplace's opfattelse er forsvarligt og rimeligt, f.eks for at undgå et tab af værdi, herunder i forbindelse med domme, offentlige myndigheds ordrer, Kundens konkurs, død eller lignende.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 Boardplace stræber mod den højest mulige driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig eller hæfter for eventuelle nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder afbrydelser forårsaget af faktorer uden for Boardplace's kontrol, såsom strømsvigt, defekt udstyr, internetforbindelser, telekommunikation forbindelser eller lignende. Applikationen og tjenesten leveres og Boardplace fraskriver sig udtrykkeligt alle yderligere repræsentationer, garantier, betingelser eller andre vilkår, udtrykkelige eller stiltiende, ved lov, som konsekvens eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til stiltiende garantier, betingelser eller andre vilkår for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål eller rimelig omhu og dygtighed.

7.2 I tilfælde af en afbrydelse af servicen vil Boardplace bruge rimelige kommercielle bestræbelser på at genoprette normal drift så hurtigt som muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil hovedsagelig finde sted mellem 21:00-06:00 CET. Hvis det bliver nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for denne periode, vil kunden blive underrettet på forhånd, hvis det er muligt.

8. ÆNDRINGER

8.1 Boardplace kan opdatere og forbedre anvendelsen løbende. Boardplace kan også ændre sammensætningen og design af Applikationen og tjenester. Sådanne ændringer kan være med eller uden varsel og kan påvirke de forudgående resultater eller oplysninger uploadet til eller leveret af Applikationen.

9. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

9.1 Applikationen og alle oplysninger som den tilbyder, bortset fra kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og er ejet af eller licenseret til Boardplace A/S, Boardplace's moderselskab. Enhver udvikling eller tilpasninger foretaget i forhold til sådan intellektuel ejendom af Kunden skal ejes i Boardplace. Kunden skal underrette Boardplace om enhver faktisk eller formodet overtrædelse af Boardplace’s immaterielle rettigheder, og enhver uautoriseret brug af Applikationen som kunden er klar over.

9.2 Ingen immaterielle rettigheder er tildelt til kunden.

9.3 I relation til ethvert materiale uploadet af Kunden og enhver og alle kundedata giver Kunden ret til Boardplace, dets leverandører og underleverandører en ikke-eksklusiv verdensomspændende uigenkaldelig licens til at levere Applikationen og relaterede tjenester, herunder markedsføring tjenester til kunden . Kunden erklærer og garanterer, at der ikke uploadet materiale eller Kundens data vil krænke tredjemands rettigheder eller immaterielle rettigheder, og vil ikke indeholder materiale, der er uanstændigt, stødende, upassende eller i strid med gældende lov.

10. OVERDRAGELSE

10.1 Boardplace er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til et selskab i gruppen eller til tredjemand.

10.2 Kunden accepterer, at Boardplace er berettiget til at anvende underleverandører i alle sager, herunder for gennemførelsen og driften af Applikationen og lagring af kundedata.

11. Boardplace ANSVAR

11.1 Boardplace fralægger sig ethvert ansvar og hæfter ikke i forhold til kontrakten, erstatningsret (herunder uagtsomhed), lovfæstet pligt, præ-kontrakt eller på anden måde udspringer af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller begæringen om nogen (a) følgeskader, indirekte eller speciel tab eller skade; eller (b) ethvert tab af goodwill, omdømme eller data; eller (c) eventuelle økonomiske tab (herunder tab af indtægter, overskud, kontrakter, erhvervslivet eller forventede besparelser). I hvert tilfælde, uanset underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader og uanset hvordan afholdt.

11.2 Boardplace er ikke ansvarlig for tredjeparts-løsninger, der er tilgængelige via og / eller integreres med Applikationen, herunder oplysninger feeds / regnemaskiner, osv. Derfor kan Boardplace ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændighed, kvalitet og pålidelighed af de oplysninger eller for resultater, der opnås ved hjælp af sådanne tredjeparts-løsninger. Desuden kan Boardplace ikke holdes ansvarlig for tilgængeligheden, sikkerheden eller funktionaliteten af sådanne tredjeparts-løsninger, herunder for eventuelle skader og / eller tab som følge af sådanne tredjeparts-løsninger. Kunden er ansvarlig for at bevise, at et tab eller skade ikke kan henføres til nogen tredjeparts-løsninger.

11.3 Det maksimale ansvar for Boardplace i kontrakten, erstatningsret (herunder uagtsomhed), lovbestemt pligt, eller som på anden måde udspringer af eller i forbindelse med de vilkår og betingelser eller med applikationen, skal for så vidt angår en eller flere begivenheder eller række af begivenheder (uanset om forbundne eller usammenhængende), der finder sted inden for en tolv måneders periode, er begrænset til de gebyrer, som kunden har betalt i en sådan periode eller 1.000 DKK, alt efter hvad der er størst.

11.4 Kunden forpligter sig til at skadesløsholde Boardplace mod eventuelle omkostninger som følge af produktansvars tab, tredjeparts tab eller andre tredjeparts krav som følge af Kundens brug af Applikationen.

11.5 Intet i denne aftale skal udelukke eller begrænse ansvaret for død, personskade eller for bedrageri.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

12.1 Boardplace vil kun behandle Kundedata i overensstemmelse med Kundens anvisninger og ikke til egne, uautoriserede formål.

12.2 Boardplace vil hemmeligholde alle kundens fortrolige oplysninger, som Kunden giver til Boardplace med undtagelse af hvor disse oplysninger er kommet ind i offentligt domæne ved andet end en overtrædelse af denne klausuls, eller i tilfælde hvor Boardplace har indhentet oplysningerne fra en tredjepart uden en pligt til fortrolighed eller hvor det findes nødvendigt at blive offentliggjort af en regulerende, statsligt organ eller kompetent domstol.

12.3 Boardplace træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre en ordentlig og sikker behandling af eventuelle kundedata. Boardplace skal overholde sine forpligtelser i henhold til Data Protection Act 2000 som databehandler.

12.4 På Kundens anmodning vil Boardplace kunne give tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan sikre sig, at der er truffet de nævnte tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Det er for Boardplace tilladt at opkræve kunden for dette arbejde efter sine faste satser.

12.5 Hvor kunden giver information, brugernavne eller adgangskoder i forhold til tredjemands informationsstrøm eller service i forhold til Boardplace, skal Kunden garantere, at leveringen af sådanne oplysninger eller integrationen af Applikationen med sådan tredjeparts service eller tjeneste eller opbevaring og brug af sådanne oplysninger af Boardplace ikke må overtræde vilkårene og betingelserne for en sådan tjeneste eller andre tredjeparts rettigheder. Kunden skal holde Boardplace skadesløs fra ethvert tab, skade, omkostninger og udgifter som følge af overtrædelse af denne klausul.

13. ÆNDRING AF VILKÅR

13.1 Boardplace kan opdatere disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Den nuværende version af vilkår og betingelser, der til enhver tid er gældende er tilgængelig på Boardplace hjemmeside. Boardplace bestræber sig på at give rimelig varsel om eventuelle ændringer ved at offentliggøre sådanne ændringer på webstedet. Yderligere brug af Applikationen efter enhver ændring af vilkår og betingelser anses for at være accepteret. Det er kundens ansvar at kontrollere webstedet regelmæssigt for at holde sig opdateret om eventuelle ændringer i disse vilkår og betingelser.

13.2 En bekræftelse vil blive vist på skærmen når Applikationen anvendes første gang efter ændring af betingelser.

14. TVISTER

14.1 Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og hver part underlægger sig uigenkaldeligt en ikke-eksklusiv jurisdiktion for domstolene i Danmark.

15. GENEREL

15.1 Forholdet Intet i denne aftale skal anses for at skabe et partnerskab eller joint venture eller ansættelseskontrakt af nogen art mellem parterne. Den skal heller ikke anses for at indrømme nogen myndighed, der ikke udtrykkeligt er fastsat i aftalen, eller oprette et agentur mellem parterne.

15.2 Hele aftalen Hver part bekræfter, at denne aftale fastlægger hele aftalen og forståelse mellem parterne, og at den erstatter alle tidligere aftaler, arrangementer og forståelser mellem de vedrørende parter for aftalen. Hver part bekræfter, at den ikke har påberåbt sig nogen udtalelse, repræsentation eller forståelse, der ikke er en udtrykkelig del af denne aftale og må ikke have noget retsmiddel for enhver erklæring, repræsentation eller forståelse, som ikke er en udtrykkelig term, medmindre denne er foretaget svigagtigt.

15.3 WaiverIngen fejl eller forsinkelse af en part i udøvelsen af nogen rettighed, beføjelse eller retsmiddel under denne aftale vil fungere som et afkald på denne eller nogen anden rettighed, beføjelse eller retsmiddel heller ikke vil en enkelt eller delvis udøvelse af en af parterne af en rettighed, beføjelse eller afhjælpning udelukke enhver yderligere udøvelse af enhver anden rettighed, beføjelse eller retsmiddel.

15.4 Tredjemands rettigheder Intet i denne aftale skal udelukke eller begrænse ansvar for død, personskade eller for bedrageri.

15.5 Yderligere sikring Hver part skal på bekostning af den anden part bruge alle rimelige bestræbelser på at gøre alle sådanne yderligere handlinger og ting og udføre eller skaffe udførelsen af alle sådanne dokumenter, som parten fra tid til anden med rimelighed kan kræve med henblik på at give denne part det fulde udbytte af de aktiver, rettigheder og ydelser, der skal overføres til den anden part i henhold til denne aftale.

15.6 Gyldighed Disse vilkår og betingelser træder i kraft den 1. oktober 2015 og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser.

Boardplace online kreditkort betaling

Hurtig og sikker betaling af din Boardplace regning, online med dit kreditkort

Betaling af din Boardplace regning med kreditkort er hurtigt, nemt og sikkert.

Hvordan betaler jeg min regning med kreditkort?

Først besøger du Boardplace.com - Ved ankomst, vil du blive bedt om at vælge abonnement og indtaste andre sign-up oplysninger.

På den næste skærm, vil din betaling blive vist. Udfyld de påkrævede kreditkortoplysninger for at fortsætte.

Endelig skal du acceptere vilkårene i kontrakten, og din betaling er indsendt.

Note:

Selvom betalingen normalt er automatisk, afhænger det af den type af kreditkort, som du bruger. Din betaling kan ikke registreres med det samme og tager et par dage at behandle.

Helt sikker betaling

Du kan være sikker på at betaling online hos Boardplace er 100% sikker.

Betalingsforbindelsen er beskyttet af en 128-bit kryptering og er certificeret af Payment Card Industry. Det betyder, at alle de regler og specifikationer for at foretage betalinger online er i anvendelse. Derfor kan du være sikker på, at dine oplysninger er helt sikre, når du betaler online for dit abonnement på Boardplace.